Registratie herindicatiegegevens door UWV SMZ

Vanaf 1 januari 2015 vindt er als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet geen eerste indicatiestelling door UWV SMZ meer plaats.
UWV SMZ blijft wel de herindicaties uitvoeren.
In overleg tussen het Ministerie SZW, Panteia en UWV is besloten dat UWV SMZ deze herindicatiegegevens wel aan de gemeenten (cq. Sw-bedrijven) blijft leveren, maar niet langer aan Panteia als bewerker van de Wsw-statistiek.

Een deel van de gegevens in de Wsw-statistiek betreft de indicatiegegevens. De indicatiegegevens per persoon moeten compleet zijn en dus ook die indicatiegegevens bevatten die betrekking hebben op voorliggende periodes. De levering van deze 'oude' indicatiegegevens en van de nieuwe herindicatiegegevens van het laatste halfjaar zal ten behoeve van de Wsw-statistiek voortaan alleen door Sw-bedrijven en gemeenten aan Panteia plaatsvinden.Laatste update pagina: september 2022