Welkom op de site van de Wsw-statistiek 2023

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert Panteia sinds 2000 de Wsw-statistiek uit bij gemeenten en WGR-verbanden. In de Wsw-statistiek worden op persoonsniveau gegevens verzameld van alle personen die geïndiceerd zijn voor de Wet sociale werkvoorziening, op de wachtlijst stonden, een dienstbetrekking hadden bij een gemeente of werkten onder begeleiding bij een reguliere werkgever. Vanaf 2015 worden op persoonsniveau alleen nog gegevens verzameld van alle personen die nog een geldige indicatie voor de Wsw bezitten en die op 31-12-2014 een Wsw dienstverband hadden (Wsw-dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid werken): het zogenoemde zittende bestand.

Om de sw-bedrijven te voorzien van de benodigde informatie en ondersteuning kunt u via e-mail uw vragen en/of opmerkingen in verband met de statistiek aan de Wsw-helpdesk richten: Het e-mail adres van de helpdesk is wsw@panteia.nl.

Het Ministerie van SZW heeft Panteia opnieuw de opdracht gegeven om de nieuwe uitvraag 2023 te organiseren en de gegevens daarvan te bewerken.


Laatste update pagina: juni 2023