Planning Wsw-statistiek 2021

Aanlevering meting 2e halfjaar 2021 1 januari - 15 februari 2022
Verwerking van gegevens 2021-2, terugkoppeling en correcties vanaf januari - 1 april 2022
Analyse 2021-1 en 2021-2 en berekening realisatiecijfers over 2021 1 april - 15 april 2022
Terugkoppeling en reactietermijn voor SW-bedrijven en gemeenten op de realisatiecijfers 2021 15 april - 29 april 2022
Berekening definitieve realisatiecijfers 2021; aanlevering aan het ministerie SZW tbv de Mei-circulaire 2022 29 april - 6 mei 2022
Analyse, oplevering aan derden en rapportage 2021 vanaf april - juni 2022
Vaststelling Rapport 2021 door het ministerie SZW uiterlijk 31 juli 2022
Last update page maart 2022