Nieuws

Het jaarrapport 2022 is sinds 14 augustus 2023 openbaar; de link naar het rapport kunt u vinden onder de knop Rapporten in het menu links.

In het voorjaar van 2022 is Panteia de Europese aanbesteding voor de Wsw-statistiek 2022 (t/m 2025) gegund. Dit betekent dat Panteia de gegevensbewerking van de Wsw-statistiek voortzet tot in ieder geval 1 juli 2024.

De uitvraag is vanaf 2017 vernieuwd: er zijn 6 nieuwe datumvelden aan de Wsw-statistiek toegevoegd. De datumvelden maken een nauwkeuriger berekening van de realisatie mogelijk. Vanaf 1 januari 2017 leveren de Sw-bedrijven / gemeenten de gegevens voor de Wsw-statistiek volgens deze nieuwste specificaties aan Panteia aan.

Vanaf 1 oktober 2021 kan er gebruik worden gemaakt van de tijdelijke Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Deze regeling biedt de mogelijkheid om maximaal twee jaar vr de wettelijke AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deze regeling geldt voor mensen die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening.

Vanaf 2015 is de Wsw-statistiek in plaats van de Sisa-verantwoording leidend voor de verdeling van het Wsw-budget over de gemeenten. De gemiddelde realisatie naar woongemeente was de basis voor deze verdeling voor 2015 en 2016.
Met ingang van 2016 wordt de gemiddelde realisatie berekend naar de laatste betalende gemeente.
Derhalve gaat op basis van de statistieken over 2023 de gemiddelde realisatie naar laatste betalende gemeente dienen als basis voor de definitieve subsidieverdeling voor 2024 en voor de voorlopige subsidieverdeling voor 2025.Laatste update pagina: juli 2023