Nieuws

Het jaarrapport 2020 is sinds eind juli 2021 openbaar; de link naar het rapport kunt u vinden onder de knop Rapporten in het menu links.

In het voorjaar van 2018 is Panteia de Europese aanbesteding voor de Wsw-statistiek 2018 (t/m 2021) gegund. Dit betekent dat Panteia de gegevensbewerking van de Wsw-statistiek voortzet tot in ieder geval 1 juli 2022.

De uitvraag is vanaf 2017 vernieuwd: er zijn 6 nieuwe datumvelden aan de Wsw-statistiek toegevoegd. De datumvelden maken een nauwkeuriger berekening van de realisatie mogelijk. Vanaf 1 januari 2017 leveren de Sw-bedrijven / gemeenten de gegevens voor de Wsw-statistiek volgens deze nieuwste specificaties aan Panteia aan.

Vanaf 2015 is de Wsw-statistiek in plaats van de Sisa-verantwoording leidend voor de verdeling van het Wsw-budget over de gemeenten. De gemiddelde realisatie naar woongemeente was de basis voor deze verdeling voor 2015 en 2016.
Met ingang van 2016 wordt de gemiddelde realisatie berekend naar de laatste betalende gemeente.
De gemiddelde realisatie berekend naar de laatste betalende gemeente van 2020 is de basis voor de budgetverdeling voor 2021. Voor de jaren hierna zal eenzelfde methodiek toegepast gaan worden. Derhalve gaat op basis van de statistieken over 2021 de gemiddelde realisatie naar laatste betalende gemeente dienen als basis voor de definitieve subsidieverdeling voor 2022 en voor de voorlopige subsidieverdeling voor 2023.
Last update page juli 2021