Rapporten

Op basis van de verzamelde gegevens in de Wsw-statistiek worden (half)jaarlijks landelijke rapportages opgesteld. Beschikbare publicaties worden op deze pagina vermeld zodra zij openbaar zijn.

Reeds uitgegeven rapporten zijn:

 • · Wsw-statistiek Verslag eerste meting, Research voor Beleid, 20 december 2000
 • · Wsw-statistiek Stand van zaken eind 2000; Ministerie van SZW, augustus 2001
 • · Wsw-statistiek Halfjaarrapportage 1e helft 2001, Research voor Beleid, december 2001
 • · Wsw-statistiek 2001 Jaarrapport; Ministerie van SZW, september 2002
 • · Wsw-statistiek Halfjaarrapportage 1e helft 2002, Research voor Beleid, december 2002
 • · Wsw-statistiek 2002 Jaarrapport; Ministerie van SZW, oktober 2003
 • · Wsw-statistiek Rapportage over het eerste halfjaar van 2003, Research voor Beleid, februari 2004
 • · Wsw-statistiek 2003 Jaarrapport, Research voor Beleid, juli 2004
 • · Wsw-statistiek 1e halfjaar van 2004, Research voor Beleid, januari 2005
 • · Wsw-statistiek 2004 Jaarrapport, Research voor Beleid, juli 2005
 • · Wsw-statistiek 1e halfjaar 2005, Research voor Beleid, februari 2006
 • · Wsw-statistiek 2005 Jaarrapport, Research voor Beleid, augustus 2006
 • · Wsw-statistiek 1e halfjaar 2006, Research voor Beleid, december 2006
 • · Wsw-statistiek 2006 Jaarrapport, Research voor Beleid, juli 2007
 • · Wsw-statistiek 1e halfjaar 2007, Research voor Beleid, januari 2008
 • · Wsw-statistiek 2007 Jaarrapport, Research voor Beleid, juli 2008
 • · Wsw-statistiek 2008 Jaarrapport, Research voor Beleid, juni 2009
 • · Wsw-statistiek 2009 Jaarrapport, Research voor Beleid, augustus 2010
 • · Wsw-statistiek 2010 Jaarrapport, Research voor Beleid, juli 2011
 • · Wsw-statistiek 2011 Jaarrapport, Research voor Beleid, juli 2012
 • · Wsw-statistiek 2012 Jaarrapport, Panteia, augustus 2013
 • · Wsw-statistiek 2013 Jaarrapport, Panteia, juni 2014
 • · Wsw-statistiek 2014 Jaarrapport, Panteia, juni 2015
 • · Wsw-statistiek 2015 Jaarrapport, Panteia, juli 2016
 • · Wsw-statistiek 2016 Jaarrapport, Panteia, juli 2017
 • · Wsw-statistiek 2017 Jaarrapport, Panteia, juli 2018
 • · Wsw-statistiek 2018 Jaarrapport, Panteia, juli 2019
 • · Wsw-statistiek 2019 Jaarrapport, Panteia, juli 2020
 • · Wsw-statistiek 2020 Jaarrapport, Panteia, juli 2021
 • · Wsw-statistiek 2021 Jaarrapport, Panteia, juli 2022
 • · Wsw-statistiek 2022 Jaarrapport, Panteia, augustus 2023

Het Jaarrapport Wsw-statistiek 2022 is door het Ministerie van SZW gepubliceerd op de publicatiepagina van de Rijksoverheid.

Op verzoek van één of een aantal Sw-bedrijven kan Panteia ook onderzoeken-op-maat uitvoeren. Dergelijk onderzoek kan plaatsvinden op basis van de Wsw-statistiekgegevens van dit Sw-bedrijf of deze Sw-bedrijven eventueel in combinatie met extra aan te leveren gegevens. Bijvoorbeeld een vergelijking maken met een aantal Sw-bedrijven van overeenkomstige omvang of uit dezelfde regio. Voor meer informatie hierover kunt u zich richten tot de helpdesk van de Wsw-statistiek.Laatste update pagina: augustus 2023